Ca88亚洲城娱乐2017年公开招聘工作人员总成绩及体检人员名单公告

日期:2017年07月11日 07:30:05

根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》、《Ca88亚洲城娱乐2017年公开招聘工作人员公告》相关规定,经组织笔试、资格复审、面试等程序,确定陈梅清、宋燕娜、郭采颖等3位同志参加体检,请以上人员做好体检准备,并保持电话畅通,我校将以电话方式通知体检相关事宜。

        联系人:方汉泉

        联系电话:020-87024409

 

 

        附件:Ca88亚洲城娱乐2017年公开招聘工作人员总成绩及体检人员名单.xls (20 KB)

 

 

                                              Ca88亚洲城娱乐

                                                  2017年7月10日